Működési szabályzat

1. Az Ebrendészeti Telep (a továbbiakban: Telep) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) szervezeti egysége, amely házi kutyákra és házi macskákra (a továbbiakban: állat) kiterjedő állategészségügyi feladatait Feladatellátási/Együttműködési Megállapodás alapján a jelen működési szabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt települések belterületére kiterjedő illetékességgel látja el.

2. A Telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1995. évi XXVIII. törvény (Ávtv.), az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2005. évi XLVI. törvény (Éhf.tv.), az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.25.) FM rendelet (FM.rend.), valamint a kóbor állat befogásáról, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm. rendeletnek (Korm.rend.) a - Telep tevékenységét érintő - rendelkezéseit kell megfelelően irányadónak és kötelezően alkalmazandónak tekinteni.

3. A Telep
közigazgatási címe: 7300 Komló, Hízlalda dűlő 2678/3. Hrsz.
levelezési címe: 7300 Komló, Hízlalda dűlő 2678/3. Hrsz.
e-mail címe: gyepmester@kvgondnoksag.hu
honlapja: www.gyepmester-komlo.hu

4. A Telep felelős irányítója a Városgondnokság intézményvezetője.

5. A Telepen az állatok egészségügyi ellenőrzését, állatorvosi-, és állategészségügyi ellátását a Városgondnoksággal vállalkozói szerződéses jogviszonyban álló állatorvos látja el.

6. Maximálisan elhelyezhető egyedszámok:
Kutya: 18 egyed
Elhelyezési mód: egyedi kennelekben.
Macska: 10 egyed
Elhelyezési mód: egyedi kennelben.

7. A kóbor állatok befogását az ebrendész az állatok lehető legnagyobb kíméletével hajtja végre fojtásmentes befogó bottal.

9. Az állatok Telepre történő beléptetési rendje: Az eb Telepre érkezése után a szállító járműről közvetlenül egyedi, elkülönítő kennelbe kerül. A macskák szintén egyedi kennelben nyernek elhelyezést. Szemrevételezéssel megtörténik az állat egészségi állapotának felmérése, alultápláltság, kiszáradás veszélye esetén azonnali táplálásban, folyadékpótlásban részesülnek. A kennelben történő elhelyezéssel egyidejűleg fényképfelvétel készül róla, és ebek esetén az állat egyedi azonosító transzponderrel, vagy egyéb egyedi módon való megjelöltsége is megállapításra kerül az ebrendész által.

A Telepre bekerüléssel egyidejűleg adatfelvétel történik, melynek során rögzítésre kerül: az állat faja, fajtája, fajtajellege, becsülhető életkora, ivara, szőrzetszíne, szőrzet jellege, egészségi állapota, transzponderrel való ellátottsága, befogásának helye, ideje.
Az adatrögzítést követően haladéktalanul értesítésre kerül a Teleppel szerződéses jogviszonyban álló állatorvos, aki az értesítést követően azonnal, de legkésőbb 24 órán belül állatorvosi egészségügyi vizsgálatnak köteles alávetni az állatot, mely szükség esetén kezelésben részesül, egyúttal beadásra kerülnek számára a kötelező oltások.

pdf A teljes működési szabályzat ide kattintva érhető el.